Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2011-01-28
Spot Antynarkotykowy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – najlepszy w Polsce w 2010 roku!
SPOTERS AWARDS to jedyny w Polsce plebiscyt na najbardziej lubiane przez młodzież reklamy telewizyjne, organizowany przez MTV Networks Polska i AtMedia przy współpracy Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych. Do trzeciej edycji konkursu mogły być zgłoszone wszystkie spoty, które miały swoją emisję od października 2009 roku do września 2010 roku.
2011-01-21
Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED - nabór
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłaszają nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu „UNPLUGGED” do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną w szkołach.
2011-01-19
Ogłoszenie w sprawie Konkursu Badawczego 2011
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
2010-12-21
System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakończyło prace nad opracowaniem standardów i założeń „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii