Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze pracownika do Działu Realizacji Zadań Profilaktycznych i Rehabilitacyjnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o naborze pracownika do Działu Realizacji Zadań Profilaktycznych i Rehabilitacyjnych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

poszukuje

Pracownika

do Działu Realizacji Zadań

Profilaktycznych i Rehabilitacyjnych


Do obowiązków Pracownika należeć będzie m.in.:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez  Biuro,
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki narkomanii, wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących profilaktyki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, resocjalizacja,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2011r.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "RZPR" na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii