Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej oraz organizację na ich podstawie ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej oraz organizację na ich podstawie ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,
tel. (22) 641-15-01, fax (22) 641-15-65

jako Zamawiający

ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:

opracowanie projektu kreacji i strategii medialnej oraz organizacja na ich podstawie ogólnopolskiej kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

... dokumenty do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii