Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Kalendarium

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z ogólnodostępnego Kalendarium wydarzeń na stronach Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Białą aplą na bocznym kalendarzu zaznaczone są terminy wydarzeń. Niebieską aplą zaznaczona jest data aktualna. Kalendarium jest aktualizowane na bieżąco przez Krajowe Biuro i zawiera ważne daty spotkań, konferencji oraz innych eventów w związanych z branżą profilaktyki, leczenia, edukacji w dziedzinie przeciwdzialania zjawisku używania narkotyków w Polsce. W Kalendarium znajdą także Państwo informacje dla organizacji współpracujących z naszą instytucją.

2024-06-16
Brak wydarzeń w tym terminie.
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii