Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakończyło prace nad opracowaniem standardów i założeń „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania swoich programów, które po uzyskaniu rekomendacji umieszczone zostaną w elektronicznym banku programów rekomendowanych na stronie internetowej Krajowego Biura.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii