Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED - nabór
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED - nabór
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłaszają nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu „UNPLUGGED” do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną w szkołach.

O PROGRAMIE

„UNPLUGGED” to program uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) adresowany do młodzieży w wieku
12-14 lat.

Program Unplugged został opracowany i wdrożony w wielu krajach europejskich

w ramach międzynarodowego projektu EU - Drug Abuse Prevention, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wyniki ewaluacji programu potwierdziły jego skuteczność w odniesieniu do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych.

Program jest adresowany do uczniów/przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, a realizowany w formie12 lekcji (45 min.)  prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczyciela oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga/psychologa szkolnego.

Program wyposażony jest w podręcznik zawierający wskazówki do wdrażania,  podręcznik dla nauczyciela (scenariusze 12 lekcji), zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń oraz przewodnik do realizacji spotkań z rodzicami.

CELE SZKOLENIA:

 • Przygotowanie  realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem Unplugged
 • Upowszechnienie programu profilaktycznego o sprawdzonej jakości.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki.
 • Możliwość włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki  skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży (np. używanie nowych narkotyków – „dopalaczy”)
 • Wdrożenie programu atrakcyjnego dla uczniów.
 • Bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych dla każdego ucznia.
 • Bezpłatne konsultacje z pracownikami ORE i KBPN w zakresie profilaktyki.

WYKŁADOWCY:

Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów programu przeszkolonych w ramach projektu EU DAP Faculty.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY
trzyosobowe zespoły realizatorów spełniające następujące warunki:

 • W skład zespołu wchodzą: 2 nauczyciele i jeden pedagog lub psycholog szkolny,
 • Zgłoszenia osób wchodzących w skład zespołu są potwierdzone przez dyrektora szkoły, w której osoby są zatrudnione.

ZADANIA SZKOŁY:

 • Szkoła zgłosi na szkolenie 3-osobowy zespół
 • Szkoła zobowiąże się do realizacji programu przynajmniej w 2 klasach
  w okresie do końca czerwca 2011 roku w formie:

-        12 lekcji dla każdej klasy

-        spotkania dla rodziców

 • W okresie realizacji programu w szkole nauczyciele i pedagodzy wezmą udział w 2 spotkaniach superwizyjnych prowadzonych przez trenerów programu.
 • Szkoła wyrazi zgodę na udział realizatorów w badaniu ewaluacyjnym, które będzie miało na celu m.in. ocenę materiałów oraz przebieg realizacji  programu.

W ramach jednej szkoły może zostać zgłoszony tylko jeden trzyosobowy zespół.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Bezpłatny udział w szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia.
 3. Poczęstunek i obiad podczas szkolenia.
 4. Komplet materiałów do realizacji programu dla każdej szkoły przystępującej do programu:

-         podręcznik dla nauczyciela (scenariusz 12 lekcji),

-         zeszyty ćwiczeń dla uczniów ( dla 2 klas / szkołę),

-         przewodnik do spotkania z rodzicami.

Organizatorzy nie refundują kosztów przejazdu na szkolenie.

MIEJSCE  SZKOLENIA:

Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: 2 - 4 marca 2011  roku

LICZBA GODZIN: 18 dydaktycznych

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  UPŁYWA 7 lutego 2011r.

Wypełnioną czytelnie Kartę zgłoszenia na szkolenie (w załączeniu) należy przesłać do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

na adres e-mail: anna.radomska@kbpn.gov.pl / kamila.gryn@kbpn.gov.pl
lub faksem: 22 – 641 15 65

Osoby odpowiedzialne za szkolenie:

Anna Radomska                                                               Kamila Gryn

Tel. 22 641 15 01 wew. 108                                              Tel. 22 641 15 01 wew. 121

anna.radomska@kbpn.gov.pl kamila.gryn@kbpn.gov.pl

Liczba uczestników szkolenia wynosi 18 osób. Szkoły, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie.

Szkoły zakwalifikowane na szkolenie w przypadku rezygnacji proszone są o pilne poinformowanie o tym organizatora.

Karta zgłoszenia na szkolenie (Plik do pobrania).

Program szkolenia (Plik do pobrania).

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii