Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-10-21
Nowa odsłona strony internetowej dopalaczeinfo.pl i akcja #bezdopalaczy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało portal edukacyjny informujący o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków (w tym tzw. dopalaczy), zawierający przepisy prawa oraz zapoczątkowało prozdrowotną akcję #bezdopalaczy.
2015-10-19
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej"
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 19 października 2015 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016, 2017, 2018 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”.
2015-10-16
Ogłoszenie o warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”. Realizatorem szkolenia jest Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON
2015-10-08
Informacja prasowa dotycząca ogólnopolskiej kampanii Krajowego Biura
Właśnie rusza ogólnopolska kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Po narkotykach rozum wysiada”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń zdrowotnych i innych niepożądanych konsekwencji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez osoby kierujące pojazdami.
2015-09-22
SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Informujemy, iż na stronie 8 wzoru oferty wystąpił błąd. W tabeli 2 " PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO", w punkcie 3 „Środki finansowe z innych źródeł ogółem (Środki finansowe wymienione w punktach 3.1. – 3.3.)” wpisano błędnie numer przypisu. Prawidłowy numer przypisu powinien być „17”.
2015-09-21
Retransmisja seminarium internetowego
18 września 2015 r. odbyło się seminarium internetowe na temat: Jak opisać ewaluację programu zgłaszanego w otwartym konkursie ofert KBPN. Retransmisja seminarium jest dostępna na stronie www.profnet.org.pl/webinarium. Zapraszamy do jej obejrzenia.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii