Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / wyniki konkursu na ośrodki stazowe
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego dnia 27 listopada 2015 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej przyznania rekomendacji uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Na konkurs wpłynęło pięć ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającą do prowadzenia staży klinicznych w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków na okres 5 lat uzyskała jedna placówka leczenia uzależnień:

Lp.

Oferent

Zakres przyznanej rekomendacji

1

 

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Wiolinowa 1, 42-200 Częstochowa

Placówka przyjęta do realizacji staży w ramach Modułu II w zakresie Specjalisty i Instruktora Terapii Uzależnień

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie udzielił rekomendacji do realizacji stażu pozostałym Oferentom.

31 marca 2016 roku

     Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 Piotr Jabłoński
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii