Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o przesunieciu terminu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków dla ambulatoryjnych placówek leczenia uzależnień ogłoszonego w dniu 27 listopada 2015 roku

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii termin rozstrzygnięcia konkursu na uzyskanie rekomendacji do realizacji stażu klinicznego w ramach szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zostaje przedłużony do 31 marca 2016 roku.

 

                                                                                                              Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
29 lutego 2016 roku

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii