Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze pracownika do Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o naborze pracownika do Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje do działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty.

Zakres obowiązków m.in.:
 • nadzór merytoryczny zadań zleconych ze środków Funduszu, w tym prowadzenie kontroli poprawności ich wykonywania w miejscu realizacji,
 • udział w pracach związanych z procedurą przyznawania dofinansowania na realizację zadań konkursowych, udzielanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 24).
 • prowadzenie spraw bieżących związanych z obsługą Funduszu.  

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką uzależnień,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • inicjatywa, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność.

Wskazane:

 • doświadczenie w pracy z instytucjami sektora finansów publicznych lub spoza sektora finansów publicznych działających w zakresie ochrony zdrowia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Do życiorysu proszę dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 3 maja 2016 r. na adres hazard@kbpn.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „praca w FRPH".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi w sposób najszerszy wymienione wyżej kryteria. 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii