Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie przygotowujące do realizacji programu FreD
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie przygotowujące do realizacji programu FreD
Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem wczesnej interwencji przeznaczonym dla osób w wieku 15-21 lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.

www.programfred.pl

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków zgodnie z programem FreD
 • Wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie programu rekomendowanego w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Termin szkolenia: 26 – 29 kwietnia 2016 roku

Miejsce  szkolenia:  Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu FreD goes net oraz certyfikowanego trenera: dialogu motywującego i programu „FreD goes net”.

Planowana liczba uczestników: 18 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program w ramach swojej działalności zawodowej,
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowana: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora terapii uzależnień),
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży,
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą,
 • zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki,
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego,
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione.

Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka (z wyłączeniem szkoły) jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków,
 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych,
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd,
 • placówka zadeklaruje, że będzie realizować program FreD.

W celu zakwalifikowania osób na szkolenie niezbędne jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby, przy czym Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja).

Krajowe Biuro informuje, że nie pokrywa kosztów zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia będą mogli na własny koszt skorzystać z noclegów (pokoje 2 osobowe w cenie 100zł/os/doba+śniadanie) w ośrodku, w którym odbędzie się szkolenie lub w innym ośrodku/hotelu.  

Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa 8 kwietnia 2016 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać  pocztą, faxem, mailem lub składać osobiście.

Dane kontaktowe:

profilaktyka@kbpn.gov.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel.:  (22) 641 15 01 Fax.  (22)  641 15 65

Osoby odpowiedzialne za szkolenie

Anna Radomska - koordynator projektu  FreD goes net
Tel.  22 641 15 01 wew. 108
anna.radomska@kbpn.gov.pl

Bartosz Kehl - sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
bartosz.kehl@kbpn.gov.pl

Wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną  do dnia 13 kwietnia 2016 roku poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, placówka delegująca osobę, która otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania, zobowiązana jest do poinformowania koordynatora projektu o rezygnacji w terminie do 20 kwietnia.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii