Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-04-13
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 30 stycznia 2021 roku.
Zgodnie z informacją Departamentu Zdrowia Publicznego, Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaakceptował listę wniosków na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 30 stycznia 2021 roku
2021-04-09
PRZEGLĄD BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ORAZ ANALIZA CZYNNIKÓW UŁATWIAJĄCYCH I UTRUDNIAJĄCYCH IMPLEMENTACJĘ TYCH STRATEGII W POLSCE I NA ŚWIECIE
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt.: "Przegląd badań nad efektywnością programów redukcji szkód oraz analiza czynników ułatwiających i utrudniających implementację tych strategii w Polsce i na Świecie".
2021-04-02
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2021 i 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie Zdrowia Publicznego z terminem naboru ofert od 22 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021 r.
Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczamy otrzymaną listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2021 i 2022 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę ofert odrzuconych i listę ofert oddalonych.
2021-03-31
Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych
W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii