Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy, przewidujący połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy, przewidujący połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych do Senatu przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 1631, druk senacki nr 572). Projekt ten przewiduje połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych do Senatu przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 1631, druk senacki nr 572). Projekt ten przewiduje połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z tym projektem, gminy zobowiązane będą do przyjęcia jednego wspólnego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w miejsce przyjmowanych dotychczas programów odrębnych). Elementem tego programu będą również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania stanu prac nad projektem (przebieg procesu legislacyjnego)

na stronach sejmowych:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1631

na stronach senackich:
https://www.senat.gov.pl/.../ustawy.../ustawa,1239.html

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii