Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie nr 48/2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 48/2021
Zarządzenie 48/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2022 r. zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 dofinansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia

ZARZĄDZENIE 48/2021
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z dnia 15 grudnia  2021 roku
w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia  konkursu na realizację w 2022 r. zadań określonych
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2  dofinansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

Na podstawie § 2 ust 3 Załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 54) zarządza się co następuje:


§ 1.

Działając na podstawie pełnomocnictwa Ministra Zdrowia 6 kwietnia 2011 r. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wydłuża termin rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na podstawie  Zarządzenia nr 35/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 20.09.2021 r. Lista ofert przyjętych do realizacji, lista ofert oddalonych i odrzuconych zostanie opublikowana na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 20 grudnia 2021 r.

 § 2.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dokument do pobrania.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii