Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyników części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części ustnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. W dniu 6 listopada 2021 roku odbyła się część ustna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują kody identyfikacyjne przyporządkowane do osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu ustnego.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu ustnego w sesji JESIEŃ 2021:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres egzaminu

1

LIC.540.02.01.2021

SPECJALISTA

2

LIC.540.02.02.2021

SPECJALISTA

3

LIC.540.02.05.2021

SPECJALISTA

4

LIC.540.02.08.2021

SPECJALISTA

5

LIC.540.02.11.2021

SPECJALISTA

6

LIC.540.02.12.2021

SPECJALISTA

7

LIC.540.02.13.2021

SPECJALISTA

8

LIC.540.02.14.2021

SPECJALISTA

9

LIC.540.02.15.2021

SPECJALISTA

10

LIC.540.02.16.2021

SPECJALISTA

11

LIC.540.02.17.2021

SPECJALISTA

12

LIC.540.02.20.2021

SPECJALISTA

13

LIC.540.02.21.2021

SPECJALISTA

14

LIC.540.02.22.2021

SPECJALISTA

15

LIC.540.02.23.2021

INSTRUKTOR

16

LIC.540.02.24.2021

SPECJALISTA

17

LIC.540.02.25.2021

SPECJALISTA

18

LIC.540.02.27.2021

SPECJALISTA

19

LIC.540.02.28.2021

SPECJALISTA

20

LIC.540.02.29.2021

SPECJALISTA

21

LIC.540.02.32.2021

SPECJALISTA

22

LIC.540.02.33.2021

SPECJALISTA

23

LIC.540.02.34.2021

SPECJALISTA

24

LIC.540.02.39.2021

SPECJALISTA

25

LIC.540.02.40.2021

SPECJALISTA

26

LIC.540.02.42.2021

INSTRUKTOR

27

LIC.540.02.44.2021

SPECJALISTA

28

LIC.540.02.45.2021

INSTRUKTOR

29

LIC.540.02.46.2021

SPECJALISTA

30

LIC.540.02.47.2021

SPECJALISTA

31

LIC.540.02.48.2021

SPECJALISTA

32

LIC.540.02.50.2021

SPECJALISTA

33

LIC.540.02.51.2021

SPECJALISTA

34

LIC.540.02.53.2021

SPECJALISTA

35

LIC.540.02.54.2021

SPECJALISTA

36

LIC.540.02.58.2021

SPECJALISTA

37

LIC.540.02.59.2021

SPECJALISTA

38

LIC.540.02.60.2021

SPECJALISTA

39

LIC.540.02.62.2021

SPECJALISTA

40

LIC.540.02.64.2021

SPECJALISTA

41

LIC.540.02.66.2021

SPECJALISTA

42

LIC.540.02.67.2021

SPECJALISTA

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii