Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-09-15
Zaproszenie na seminarium internetowe
Serdecznie zapraszamy na seminarium internetowe dot. prawidłowego opisu ewaluacji programów zgłaszanych do konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
2015-09-07
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
2015-08-26
Ogłoszenie o naborze pracownika do Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje do działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty.
2015-08-21
Akademia profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Fundacja Dobrostanu Ogólnego zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu: ,,Akademia profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”
2015-08-11
Szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż oglasza nabór na szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych.
2015-08-07
Szkolenie "Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu"
Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym "Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu". Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu.
2015-08-04
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
2015-07-23
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2015 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii