Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu.
Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu adresowanym do realizatorów programów profilaktycznych w środowisku szkolnym o nazwie: „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym”.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 cykli szkoleń dla 8 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa). Cykl szkoleniowy obejmuje 4 dni tj. 32 godziny zajęć.

Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

  1. Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki),
  2. Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,
  3. Koncepcje i metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, standardy profilaktyczne),
  4. Przegląd programów profilaktycznych mających zastosowanie w obszarze uzależnień behawioralnych.

Zajęcia w roku 2016 zaplanowane zostały w następujących terminach:

Grupa 1 – 3,4,5,6 lutego 2016
Grupa 2 – 9,10,11,12 marca 2016
Grupa 3 – 6,7,8,9 kwietnia 2016
Grupa 4 – 11,12,13, 14 maja 2016
Grupa 5 – 8,9,10,11 czerwca 2016
Grupa 6 – 21,22,23,24 września 2016
Grupa 7 – 12,13,14,15 października 2016
Grupa 8 – 16,17,18,19 listopada 2016

Miejsce szkolenia: ul. Stradomska 1, 30-108 Kraków

W każdym dniu szkolenia przewidziany jest obiad i przerwy kawowe.

Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł/osoba

Więcej informacji na stronie: www.ptpws.pl lub w biurze projektu ul. Młodej Polski 7 31-130 Kraków

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii