Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o pracy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie pracy
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy w dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej.

Zakres obowiązków m.in.:

 • inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją ogólnopolskich kampanii społecznych Krajowego Biura,
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań z zakresu profilaktyki i edukacji publicznej zleconych do realizacji przez Krajowe Biuro,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki narkomanii,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących edukacji publicznej i profilaktyki
 • przeprowadzanie i dokumentowanie czynności związanych z procedurami zamówień publicznych w zakresie edukacji publicznej i działalności wydawniczej.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie mające zastosowanie w ochronie zdrowia (preferowane zdrowie publiczne, psychologia, pedagogika, resocjalizacja)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość przepisów prawa odnoszących się do polityki przeciwdziałania narkomanii oraz zagadnień z zakresu profilaktyki narkomanii,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wskazane:

 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie profilaktyki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do życiorysu proszę dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert upływa dnia 15 lutego 2016 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres anna.radomska@kbpn.gov.pl wpisując w tytule "Praca w KBPN" lub złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN. Dokumenty można również przesłać listownie (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Praca w KBPN"  na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii