Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / semianrium profnet
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno serdecznie zapraszają na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne. Seminarium jest organizowane w ramach programu "Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień". Seminarium odbędzie się 20 lutego 2016 r. (sobota) w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (10) – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzenia ewaluacji procesu i przygotowania danych dla ewaluacji wyniku.

Szkolenie przygotowuje do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej programu profilaktycznego – czyli takiego zakresu ewaluacji programu, jaki jest zazwyczaj wymagany przez instytucje finansujące programy profilaktyczne. Zakres ewaluacji procesu zgodny jest ze standardami Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

Szkolenie opiera się na koncepcji ewaluacji przedstawionej szczegółowo w podręczniku "Ewaluacja krok po kroku – podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych". Prowadzone jest metodą warsztatową przez Autorkę podręcznika - Jagodę Latkowską – edukatorkę, psychoterapeutkę.
Podręcznik jest dostępny na stronie internetowej http://www.profnet.org.pl/baza-wiedzy/podrecznik-ewaluacji-programow/

 Miejsce i czas szkolenia.

Warszawa, ul. Smocza 3, Społeczne Centrum bez Barier, Spółdzielnia socjalna WOLA,– 20 lutego 2016 r. (sobota)

 Program

rejestracja od godz. 9:00, zajęcia w godzinach 9:30-16:00

9:30-13:00         zajęcia, część 1

13:00-13:30        przerwa "kanapkowa"

13:30-16:00        zajęcia, część 2

Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii