Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-03-08
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 r. zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 roku zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2021-02-03
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2021-02-01
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnienia - Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
2021-01-28
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 14 stycznia 2021 roku.
Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr ZPP.07.18.2021 z dnia 28 stycznia br. Departamentu Zdrowia Publicznego, Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 26 stycznia br. zaakceptował listę wniosków na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 14 stycznia 2021 roku
2021-01-11
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii