Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii niniejszym dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku do Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2021 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru ofert do 15 października 2020 r., w ten sposób, że w ogłoszeniu o wynikach Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu 24 września 2020 roku zarządzeniem nr 18/2020, w pozycji WYKAZ PRZYJĘTYCH OFERT DO REALIZACJI W ROKU 2021: Zadanie 2: Realizacja programów profilaktyki selektywnej OFERTY PRZYJĘTE, L.p. 11 „Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa "Krok przed ryzykiem" (Wrocław) 55 000,00” w miejsce błędnie wpisanej kwoty na zadanie w 2021 r., w zł tj. „55.000,00” wpisuje kwotę „53 000,00”.

Treść zarządzenia nr 1/2021
Załącznik
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii