Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o konkursie na dofinansowanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Zastępca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie §2 ust. 6 regulaminu organizacyjnego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ogłasza, że w treści ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowania/dofinansowania kosztów superwizji realizowanych w 2021 r. i kontynuowanych w 2022 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień z dnia 8 lutego 2021 roku znalazła się omyłka pisarska.

W związku z powyższym w treści ogłoszenia wprowadza się zmianę w punkcie 9 ogłoszenia poprzez zastąpienie kwoty 1860 zł kwotą 1840 zł.

Punkt 9 po wprowadzeniu powyższej zmiany brzmi:

„9. Kwota finansowania/dofinansowania superwizji klinicznej przyznawana jest imiennie i wynosi 1840 złotych na realizację superwizji przez jedną osobę. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 80 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 23 zł”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Bogusława Bukowska

Ogłoszenie w formie pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii