Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / nabór do szkolenia PTZN 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Katowicach
zaprasza do udziału w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia  

 w  zakresie:

1.specjalista psychoterapii uzależnień

2.instruktor terapii uzależnień

Aktualnie trwa rekrutacja do grupy szkoleniowej – początek szkolenia planowany jest w maju 2021r.         
                                                                                                                                                                                                             
Szkolenia prowadzone są od 15 lat, a szczegóły dotyczące aktualnej rekrutacji na szkolenie i jego realizacji znajdują się na stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl,   tel. informacyjny - 880 433 668

Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  w wyniku procedury konkursowej.  Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  lub instruktora terapii uzależnień ( w zależności od posiadanego wykształcenia), w jednolitej ścieżce szkoleniowej, obejmującej zagadnienia programowe dotyczące psychoterapii uzależnienia od alkoholu,  uzależnienia od narkotyków, uzależnień behawioralnych, oraz psychoterapii rodzin (i bliskich) osób uzależnionych (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r.)

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z praktyką z terapeutyczną jak i  bez takiej praktyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii