Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-10-25
Ogłoszenie konkursu wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r., na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII określonego w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na realizację którego udzielone zostanie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
2021-10-19
Szkolenie dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla terapeutów pracujących z uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Projekt przeznaczony jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień i osób w procesie certyfikacji.
2021-10-13
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Lecznictwa i Certyfikacji
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Lecznictwa
2021-09-28
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 07 września 2021 roku.
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 07 września 2021 roku.
2021-09-23
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w latach 2021-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” z terminem składania wniosków do dnia 12 października 2021 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w latach 2021-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin”
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii