Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2010-07-28
Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada
28 lipca 2010 roku rusza kampania społeczna Krajowego Biura ds. Przeciwdziała Narkomanii, będąca kontynuacją działań podjętych w roku ubiegłym. Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, a szczególnie młodych ludzi na temat zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów przez kierowców będących pod wpływem alkoholu czy narkotyków, bowiem alkohol i narkotyki, mimo że różni je status prawny, są jednakowo niebezpieczne dla kierowców.
2010-06-25
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.
2010-06-17
FreD goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków
W dniach 13 - 16. 09. 2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje szkolenie przygotowujące certyfikowanych realizatorów programu wczesnej interwencji adresowanego do młodych osób używających narkotyków.
2010-06-11
Szkolenie Grupy Pompidou
W dniach 23 – 27 czerwca 2010 roku w Chlewiskach odbędzie się szkolenie Grupy Pompidou. Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na wyższych szczeblach instytucji rządowych, które są odpowiedzialne za opracowywanie, monitoring i realizację polityki antynarkotykowej. Uczestnikami będą przedstawiciele 20 krajów europejskich.
2010-06-10
Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego
Uprzejmie informujemy, że w ramach Serwisu KBPN zostały opublikowane informacje na temat projektu „Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego”.
2010-06-02
Posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii
1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organu koordynacyjno – doradczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
2010-05-26
XVIII Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje w dniach 24 – 25 czerwca 2010 r. w Falentach k/Warszawy XVIII Konferencję Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
2010-05-26
Dział poświęcony współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uprzejmie informujemy, że w ramach Serwisu KBPN dostępny jest dział poświęcony współpracy pomiędzy Krajowym Biurem a organizacjami pozarządowymi.
2010-05-26
Konferencja „Terapia motywująca w uzależnieniach: Nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności”
W dniach 18-19 06. 2010 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Terapia motywująca w uzależnieniach: Nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności”
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii