Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja „Terapia motywująca w uzależnieniach: Nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencja „Terapia motywująca w uzależnieniach: Nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności”
W dniach 18-19 06. 2010 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Terapia motywująca w uzależnieniach: Nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności”

Konferencja jest zorganizowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii i Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej im. Victora Meyera. Honorowy patronat nad konferencją przyjął prof. William R. Miller – twórca Terapii Motywującej. Cele konferencji obejmują m.in. prezentację terapii motywującej i wyników badań nad skutecznością ww. podejścia w pracy z osobami opornymi na zmiany.

Informacje o konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej /PTTM/: www.pttm.org.pl 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii