Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / XVIII Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
XVIII Konferencja Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje w dniach 24 – 25 czerwca 2010 r. w Falentach k/Warszawy XVIII Konferencję Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Już po raz osiemnasty odbędzie się spotkanie sieci Ekspertów Wojewódzkich, którzy zostali powołani przez Urzędy Marszałkowskie i prowadzą aktywności w poszczególnych regionach kraju. Ścisła współpraca pomiędzy Ekspertami Wojewódzkimi i Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN umożliwia gromadzenie danych na temat skali zjawiska narkotyków i narkomanii oraz  aktywności podejmowanych na poziomie społeczności lokalnych.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie projekt nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto omówione zostaną zasady realizacji w 2010 roku ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w populacji generalnej, a także stan implementacji projektu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Planowana jest ponadto dyskusja na temat zjawiska tzw. dopalaczy w Polsce oraz prezentacja dotycząca realizacji KPPN przez gminy w 2009 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii