Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii
1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organu koordynacyjno – doradczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, zastępca Przewodniczącego i Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski oraz przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Centralnego Biura Śledczego oraz innych instytucji, m.in.: MON, MEN, MSZ, MRiRW oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia dokonano przeglądu sytuacji międzynarodowej w zakresie narkotyków i narkomanii pod kątem przygotowań Polski do przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) Rady Unii Europejskiej podczas pełnienia przez Polskę Prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku oraz zaprezentowano założenia do nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. „dopalaczy” w kontekście stanu prac nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały opracowane ze względu na rosnącą w ostatnim czasie popularność tych substancji chemicznych oraz szybki wzrost liczby sklepów oferujących tego typu produkty często działające podobnie jak narkotyki. Zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Projekt poselski nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się obecnie w Sejmie. Natomiast Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniający system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych przez tzw. „dopalacze” oraz rozwiązanie zmierzające do obejmowania substancji uznanych za niebezpieczne tymczasową kontrolą na podstawie rozporządzeń wydawanych przez Ministra Zdrowia.

W związku z zagrożeniem braku realizacji działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2.4. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20% uzależnionych od opiatów, Rada podjęła decyzję o umieszczeniu rekomendacji w Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009, w myśl której wszystkie instytucje, które mają wpływ na polepszenie dostępności do leczenia substytucyjnego, podjęły właściwe działania, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia wymieniony w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 jako podmiot odpowiedzialny za realizację działania 2.4.

Członkowie Rady podjęli również decyzję o kontynuowaniu kampanii skierowanej do polskich turystów, która ma na celu przestrzeganie przed świadomym lub nieświadomym przewożeniem narkotyków przez granicę. Przyjęta została także informacja o wynikach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, która prowadzona była w roku 2009. Rada przyjęła informację o kontynuacji kampanii w roku 2010, która będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez ograniczenie prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.

Galeria zdjęć - posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 1.06.2010

Więcej informacji na temat Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii