Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Dofinansowywanie szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Zgodnie z treścią artykułu 27a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Dyrektor Biura może dofinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach w dziedzinie uzależnienia rekomendowanych przez Krajowe Biuro, na pisemny wniosek ich uczestników.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w Procedurach i zasady finansowania/dofinansowania  kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień oraz w ogłszeniu konkursowym.

Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnieńStrona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii