Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2022-12-14
Zapraszamy na nową stronę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pod adresem: www.kcpu.gov.pl
...czytaj więcej
2022-12-07
Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)
...czytaj więcej
2022-12-06
Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2023
...czytaj więcej
2022-12-02
Termin zgłoszenia upływa 14 grudnia br. Oferty prosimy przesłać na adres: katarzyna.wasil@kcpu.gov.pl
...czytaj więcej
2022-12-01
Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2022 r. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 16.12.2022 r., na realizację w roku 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
...czytaj więcej
2022-12-01
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacja Praesterno zapraszają na konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień w działaniu”.
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii