Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Kampanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Kampanie społeczne
Kampania społeczna to jedna z najskuteczniejszych form zwrócenia uwagi na problem i zarazem najszersza forma komunikowania się ze społeczeństwem. Pełni jednocześnie ważną rolę edukacyjną i jest istotnym uzupełnieniem realizowanych działań profilaktycznych.

Zjawisko narkomanii jako problem społeczny stale monitorowane jest na wielu płaszczyznach. Wyniki badań i monitoringu dostarczają danych koniecznych do reagowania na zmieniające się potrzeby. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie problemu i określenie celów działań profilaktycznych dla wybranej grupy docelowej, co stanowi fundament kampanii społecznej. Prowadzenie kampanii społecznych poświęconych propagowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków jest jednocześnie jedną z metod realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Do 2000 roku Krajowe Biuro nie prowadziło ogólnopolskich kampanii, ponieważ środki przeznaczane na podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii były stosunkowo niewielkie. Dla propagowania wiedzy w tym zakresie wykorzystywano głównie wysokonakładowy druk ulotek informacyjnych i plakatów. Stopniowo zwiększane zasoby finansowe pozwalały rozszerzać działania i włączać do współpracy zarówno organizacje pozarządowe, jak i media. Tak narodziła się pierwsza, stosunkowo jeszcze mało medialna kampania, pod hasłem „Znajdź czas dla swojego dziecka". Kolejne lata pozwoliły na dalszy rozwój i korzystanie z  profesjonalnej pomocy agencji reklamowych, które przygotowywały wizerunek kampanii i pozyskiwały media, bowiem o powodzeniu kampanii społecznej
w dużej mierze decyduje udział w niej telewizji, radia, prasy a także Internetu. 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii