Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii - galeria

W dniu 1 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcie: Minister Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Minister Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Zdjęcie: Minister Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zdjęcie: Od lewej: Minister Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Od lewej: Minister Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zdjęcie: Członkowie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz zaproszeni goście
Członkowie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz zaproszeni goście
1  
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii