Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2022-12-14
UWAGA! (KBPN NIE ISTNIEJE)Strona www.kbpn.gov.pl jest stroną archiwalną.
Zapraszamy na nową stronę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pod adresem: www.kcpu.gov.pl
2022-12-07
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)
2022-12-06
Ogłoszenie o dodatkowo przyjętej ofercie (konkurs ofert z dnia 19.09.2022)
Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2023
2022-12-02
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje podmiotu świadczącego usługi audytu wewnętrznego.
Termin zgłoszenia upływa 14 grudnia br. Oferty prosimy przesłać na adres: katarzyna.wasil@kcpu.gov.pl
2022-12-01
Zarządzenie nr 78/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2022 r. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 16.12.2022 r., na realizację w roku 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
2022-12-01
Zaproszenie na Konferencję „Profilaktyka uzależnień w działaniu” w Warszawie
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacja Praesterno zapraszają na konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień w działaniu”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii