Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / O Biurze / Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działa przy Prezesie Rady Ministrów i jest organem koordynacyjno - doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Podstawę prawną funkcjonowania Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii tworzą art. 12 - 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr  179, poz. 1485 z późn. zm.). Członków Rady powołuje Prezes Rady Ministrów.

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii