Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-11-18
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków składanych w terminie do dnia 1 września 2015 r.
Poniżej zamieszczamy, otrzymaną w dniu dzisiejszym, listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2015-11-04
Spotkanie superwizyjne z warsztatami doskonalącymi dialog motywujący
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza w dniach 10-11 grudnia 2015 r. do Warszawy realizatorów programu FreD goes net, na warsztaty superwizyjne.
2015-10-21
Nowa odsłona strony internetowej dopalaczeinfo.pl i akcja #bezdopalaczy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało portal edukacyjny informujący o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków (w tym tzw. dopalaczy), zawierający przepisy prawa oraz zapoczątkowało prozdrowotną akcję #bezdopalaczy.
2015-10-19
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej"
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 19 października 2015 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016, 2017, 2018 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii