Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o wynikach konkursu na podmioty szkolace
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 17 marca 2015 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na konkurs wpłynęły cztery oferty dotyczące realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień od następujących podmiotów szkolących:

1. Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań, miejsce realizacji szkolenia: Poznań

2.
Fundacja Dobrostanu Ogólnego, ul. Krucza 8, 65-003 Zielona Góra, miejsce realizacji szkolenia: Wrocław

3.
Fundacja Dobrostanu Ogólnego, ul. Krucza 8, 65-003 Zielona Góra, miejsce realizacji szkolenia: Szczecin

4. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień (moduł I i II) podmiotom:

1. Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań, miejsce realizacji szkolenia: Poznań – na jedną edycję szkolenia

2.
Fundacja Dobrostanu Ogólnego, ul. Krucza 8, 65-003 Zielona Góra, miejsce realizacji szkolenia: Wrocław – na jedną edycję szkolenia

3.Fundacja Dobrostanu Ogólnego, ul. Krucza 8, 65-003 Zielona Góra, miejsce realizacji szkolenia: Szczecin – na jedną edycję szkolenia

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia podmiotowi: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa 
                                                                                                     

Warszawa, 30.11.2015 r.
Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii