Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / informacja o koszcie egzaminu ustnego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W ZAKRESIE SPECJALISTY I INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ W SESJI JESIEŃ 2015 ROKU

Dnia 17 października 2015 roku odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny wraz z ilością uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 26 listopada 2015 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU PISEMNEGO W SESJI JESIEŃ 2015 ROKU:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres

egzaminu

Podmiot

szkolący

Liczba

punktów

1

ALOŃCZYK ANNA

SPECJALISTA

IPZ

84

2

BIŃKOWSKA JOANNA

SPECJALISTA

IPZ

94

3

BOGUNIA JOANNA

SPECJALISTA

PTZN

92

4

BORYCKA JOANNA

SPECJALISTA

IPZ

84

5

BRZOZOWSKI KRZYSZTOF

SPECJALISTA

NATANAELUM

87

6

CHALIMONIUK PATRYCJA

SPECJALISTA

IPZ

87

7

CHOCHOROWSKA MAGDALENA

SPECJALISTA

NATANAELUM

90

8

CHROŚCICKA URSZULA

SPECJALISTA

PFST

90

9

GALANT PAWEŁ

SPECJALISTA

IPZ

91

10

GÓRECKA ANNA

SPECJALISTA

PTZN

93

11

JAKUBOWSKA MAGDALENA

SPECJALISTA

IPZ

88

12

JASKÓLSKI ADAM

SPECJALISTA

PTZN

98

13

JASKUŁOWSKI MIECZYSŁAW

SPECJALISTA

IPZ

82

14

JĘDRZEJEWSKA KATARZYNA

SPECJALISTA

PFST

90

15

KACZMARKOWSKA PAULINA

SPECJALISTA

PFST

92

16

KALCZYŃSKA-WRZESZCZ EWELINA

SPECJALISTA

PFST

93

17

KAWECKA KAROLINA

SPECJALISTA

IPZ

87

18

KAŹMIERCZAK ANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

87

19

KINDER KRZYSZTOF

SPECJALISTA

PFST

85

20

KOZICKA BARBARA

SPECJALISTA

NATANAELUM

88

21

KOZŁOWSKA JOANNA

SPECJALISTA

IPZ

91

22

KURCZAK WIKTOR

SPECJALISTA

PFST

82

23

KURYK BEATA

SPECJALISTA

NATANAELUM

93

24

MICIUŁA JOLANTA

INSTRUKTOR

PFST

70

25

MIELCARZ PAULINA

SPECJALISTA

TRR

82

26

MOCZULSKA EWA

SPECJALISTA

TRR

95

27

MOSKAL ANNA

SPECJALISTA

IPZ

89

28

NOSEK ALICJA

SPECJALISTA

TRR

85

29

PARDEL ALEKSANDRA

SPECJALISTA

IPZ

95

30

PASGRETA KATARZYNA

SPECJALISTA

PFST

99

31

PUKROP DARIA

SPECJALISTA

PFST

83

32

RIEDEL DOROTA

SPECJALISTA

TRR

83

33

SUSZYŃSKA EDYTA

SPECJALISTA

NATANAELUM

82

34

SZYMKOWIAK MONIKA

SPECJALISTA

TRR

92

35

ŚLIWIŃSKA DANUTA

SPECJALISTA

TRR

83

36

ŚWIĄTEK ANIELA

SPECJALISTA

TRR

94

37

ZIĘBA ANNA

SPECJALISTA

TRR

96

38

ŻELEŹNA MAGDALENA

SPECJALISTA

PTZN

103

39

ŻUK MARTA

SPECJALISTA

PFST

100

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2016 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii