Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2020-05-20
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1
2020-05-13
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnień - Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
2020-05-05
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN w pierwszym półroczu 2020 r.
W związku z dalszymi wątpliwościami zgłaszanymi do Krajowego Biura dotyczącymi realizacji umów, a wynikającymi z wprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wyjaśnia:
2020-05-04
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnienia - Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
2020-04-22
Infolinia pomocowa w czasie kwarantanny domowej
W zwiąku z koniecznością przebywania w domu z powodu pandemii zachęcamy wszystkie osoby, które przeżywają trudności rodzinne, w szczególności doświadczają przemocy domowej do skorzystania ze specjalnie uruchomionej w tym celu infolinii.
2020-04-20
Decyzja Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych, realizowanych w 2020 r. i kontynuowanych w 2021 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
W wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 23 marca 2020 roku dotyczącej przyznanych dofinansowań Dyrektor Krajowego Biura przekazuje zaktualizowaną listę osób, które otrzymały dofinansowanie.
2020-04-17
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN
W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, co następuje:
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii