Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu JESIEŃ 2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2020
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 3 października 2020 roku odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 2 listopada 2020 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

 

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji JESIEŃ 2020:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres

egzaminu

Podmiot

szkolący

Liczba

punktów

1

ADAMCZYK MARIOLA

SPECJALISTA

IEIT

85

2

BĄCELA DOBRAWA

SPECJALISTA

PFST

98

3

BĄK MARCIN

SPECJALISTA

IEIT

99

4

CHMIEL DOROTA

SPECJALISTA

NATANAELUM

111

5

CHMIELEWSKA ANNA

SPECJALISTA

IEIT

98

6

CHOJNECKA - KOŚCIÓW ANNA

SPECJALISTA

PFST

106

7

CICHY MAREK

SPECJALISTA

IPZ

114

8

CIECHALSKA-LASECKA WIOLETTA

SPECJALISTA

PFST

85

9

CZARNECKA-ŁAPKA MARIA

SPECJALISTA

NATANAELUM

95

10

DEREŃ KRZYSZTOF

SPECJALISTA

PTZN

82

11

DĘBICKA JOANNA

SPECJALISTA

FDO

82

12

DWORAKOWSKI ARTUR

SPECJALISTA

FDO

91

13

DZIĘBOWSKI SEBASTIAN

INSTRUKTOR

PTZN

64

14

FURTAK- WLAZIŃSKA DOROTA

SPECJALISTA

FDO

102

15

FUSIK ARTUR

SPECJALISTA

FDO

84

16

GŁOWACKA ANNA

SPECJALISTA

PFST

94

17

GRZEGOREK EMIL ADRIAN

SPECJALISTA

WSP

94

18

GWIŻDŻ MILENA

SPECJALISTA

PTZN

101

19

HAWRYLUK-BŁAŻEJOWSKA MARTA

SPECJALISTA

NATANAELUM

82

20

JAMROZ TOMASZ

SPECJALISTA

PFST

95

21

JEZIERSKA BOŻENA

SPECJALISTA

WSP

82

22

JĘDRYS MAŁGORZATA

SPECJALISTA

IPZ

86

23

KOTH MONIKA

SPECJALISTA

IEIT

90

24

KOWALSKA-KACZYŃSKA KORNELA

SPECJALISTA

IEIT

84

25

KOWALSKA-PRZYBYLSKA KATARZYNA

SPECJALISTA

PFST

82

26

KOZDRA PAULINA

SPECJALISTA

PFST

83

27

KOZICKA WIKTORIA

INSTRUKTOR

WSP

83

28

KRYSIAK MARIUSZ

SPECJALISTA

SWPR

82

29

KULCZAK-POROCHNAWIEC EWA

SPECJALISTA

PTZN

101

30

LENART EWELINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

86

31

LIPSKA ALICJA

SPECJALISTA

NATANAELUM

110

32

ŁYSIK OLGA

SPECJALISTA

IPZ

94

33

MISIUKAJTIS ALICJA

SPECJALISTA

IEIT

95

34

NOWAK JOANNA

SPECJALISTA

FDO

100

35

POGOCKA DOROTA

SPECJALISTA

IPZ

98

36

POLKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

PTZN

82

37

PRZYTUŁA ADAM

SPECJALISTA

NATANAELUM

98

38

SADOWSKA KAROLINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

93

39

SAWICKI ADRIAN

SPECJALISTA

IPZ

109

40

SCHMEIDUCH DAWID

SPECJALISTA

IEIT

82

41

SIWICKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

PTZN

84

42

STOLA AGATA

SPECJALISTA

NATANAELUM

94

43

SUCHAŃSKA MAŁGORZATA

INSTRUKTOR

PFST

66

44

SZYMALSKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

IPZ

101

45

ŚWIERKULA KATARZYNA

SPECJALISTA

PTZN

87

46

ŚWITAŁA AGNIESZKA

SPECJALISTA

IEIT

99

47

TOKARSKA-LESZCZUK KAROLINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

107

48

TOMKOWSKA DOMINIKA

SPECJALISTA

NATANAELUM

95

49

TORCZUK- ŁAJCA IZABELA

SPECJALISTA

NATANAELUM

108

50

WALUK EWA

SPECJALISTA

SWPR

86

51

WROŃSKA MONIKA

SPECJALISTA

IEIT

97

52

ZAWORSKA-OLECH BEATA

SPECJALISTA

NATANAELUM

96

53

ZIATYK ALEKSANDRA

SPECJALISTA

IEIT

102

54

ZIELONKA ŁUKASZ

SPECJALISTA

PFST

90

W przypadku dwóch osób z przyczyn technicznych wynik egzaminu pisemnego nie jest jeszcze znany.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2021 r.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii