Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Ewidencja specjalistów / Informacje dla kandydatów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych wpis do ewidencji specjalistów może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

a) posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień uzyskany na zasadach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była karana za przestępstwo umyślne;

d) przekazała do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

Dokumentacja, o której mowa w ostatnim punkcie powyżej powinna zawierać:

a) poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu specjalisty terapii uzależnień uzyskanego zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wydaną nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 90 dni;

c) oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie c) powinno zostać uzupełnione o dane teleadresowe specjalisty oraz o listę sądów rejonowych na zlecenie których specjalista deklaruje się  zbierać informacje. Warto zwrócić uwagę, że dane, które zostaną wpisane w punkcie 7 oświadczenia, czyli „miejsce przyjęcia zarządzenia” (chodzi tutaj o adres do korespondencji) będą upublicznione w Internecie zatem sugerujemy by zastanowić się czy wskazać tu swoje miejsce zamieszkania, czy też może adres placówki, w której specjalista pracuje. Liczba zadeklarowanych sądów rejonowych zależy wyłącznie od preferencji specjalisty. Specjalista wybierając sądy nie jest zobowiązany do konsultowania tego z wybranymi przez siebie placówkami.

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do aplikowania wszystkich specjalistów terapii uzależnień, którzy chcieliby zdobyć nowe doświadczenia podczas współpracy z wymiarem sprawiedliwości, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczyć w ważnym procesie, dzięki któremu zatrzymane osoby używające nielegalne substancje mają szansę zostać objęte leczeniem lub oddziaływaniami profilaktycznymi.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii