Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Ewidencja specjalistów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 1 kwietnia 2011 roku przyniosła nowe rozwiązanie prawne, które daje specjalistom terapii uzależnień z certyfikatem wydanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii możliwość współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie opiniowania na temat używania nielegalnych substancji psychoaktywnych przez osoby podejrzane lub oskarżone. Jeśli prokurator lub sąd ma uzasadnione podejrzenie, że oskarżony może być uzależniony lub używa narkotyków szkodliwie jest zobowiązany zlecić specjaliście zebranie informacji na temat używania przez oskarżonego narkotyków. Na podstawie przygotowanych przez specjalistów ocen dotyczących charakteru używania substancji przez oskarżonego sąd lub prokuratura mogą podjąć decyzję o umorzeniu kary, bądź jej zawieszeniu na czas leczenia lub udziału w programie profilaktycznym.

W ślad za ustawą pojawiło się podpisane 5 stycznia 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, które szczegółowo określa warunki, jakie powinien spełniać specjalista oraz dokumenty, jakie powinien złożyć, aby znaleźć się w ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego. Rozporządzenie to określa również szczegóły dotyczące czasu i miejsca przeprowadzania przedmiotowych wywiadów jak też kwestie dotyczące wynagrodzenia za zebranie informacji czy zasady wykreślenia specjalisty z ewidencji.

Pierwsza lista specjalistów gotowych współpracować z wymiarem sprawiedliwości została przekazana Ministerstwu Sprawiedliwości w dniu 31 stycznia 2012 roku. Od tego dnia sądy i prokuratury są zobowiązane korzystać z ewidencji specjalistów w celu zlecenia im przeprowadzenia wywiadu, jeśli istnieje podejrzenie, że osoba oskarżona może zażywać narkotyki.

Ewidencja jest cyklicznie aktualizowana o nowe zgłoszenia jak też o wnioskowane przez specjalistów zmiany w zakresie danych teleadresowych czy listy zadeklarowanych sądów.

Krajowe Biuro pełni rolę organu administrującego i koordynującego prace związane z tworzeniem i nadzorowaniem ewidencji oraz jej aktualizacją.

Zapraszamy zarówno specjalistów już wpisanych ewidencji jak też osoby zainteresowane zgłoszeniem do niej do zadawania pytań oraz przekazywania uwag na temat funkcjonowania ewidencji. Można je kierować mailowo na adres e-mail: paulina.gmurczyk@kbpn.gov.pl lub pod numer telefonu (22) 641 15 01 wew. 118.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii