Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2011-11-16
Najnowsze dane dotyczące problemu narkotykowego w Europie
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii EMCDDA ogłosiło 15 listopada 2011 r. najnowsze „Sprawozdanie roczne 2011 o stanie problemu narkotykowego w Europie”.
2011-11-10
Sprostowanie dotyczące treści ogłoszenia
Uprzejmie informujemy, iż w treści Ogłoszenia w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013 znalazła się oczywista pomyłka pisarska.
2011-11-08
Lista trenerów programu Unplugged
W dniach 25-27 października 2011 r. w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowujące trenerów szkolnego programu profilaktycznego pn. Unplugged. Szkolenie zorganizowało Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z trenerami EUDAP Faculty Uniwersytetu w Gent.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii