Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze na szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji – TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze zaprasza do udziału w I edycji szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty i Instruktora Terapii Uzależnień (I i II Moduł)

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze

zaprasza do udziału w I edycji

szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie

Specjalista Terapii Uzależnień I i II Moduł

Instruktor Terapii Uzależnień I i II Moduł

Czas trwania szkolenia teoretycznego:

Moduł I Część teoretyczna styczeń 2012 - marzec 2012

Moduł II Część teoretyczna maj 2012 – 14 lipiec 2013

Całość szkolenia wraz ze stażami i superwizją trwa ok. 2 lata.

Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł I :

  • staż pracy w terapii uzależnienia od 0 - 2 lat,
  • tytuł magistra na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo.
  • w przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej, minimum 2 lata przed rozpoczęciem Studium.
  • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł II

  • staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata,
  • tytuł magistra na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo
  • w przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej minimum 2 lata przed rozpoczęciem Studium
  • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat

Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł I

  • staż pracy w terapii uzależnienia wynosi od 0 -2 lat, ukończenie szkoły średniej. W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej min 2 lata przed rozpoczęciem Studium. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł II

  • staż pracy w terapii uzależnienia wynosi co najmniej 2 lata ukończenie szkoły średniej. W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej min 2 lata przed rozpoczęciem Studium. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Koszt szkolenia dla SPECJALISTÓW

Moduł I ------------> 5 542 PLN
( jest wstępem do modułu II dla osób z doświadczeniem mniejszym niż 2 lata, cena obejmuje dwa moduły )

Moduł II------------>
4 942 PLN
( dla osób z doświadczeniem większym niż 2 lata, nie jest wymagane zaliczenie Modułu I )


Koszt szkolenia dla INSTRUKTORÓW

Moduł I ------------>
5 423 PLN
( jest wstępem do modułu II dla osób z doświadczeniem mniejszym niż 2 lata, cena obejmuje dwa moduły )

Moduł II ----------->
4 823 PLN
( dla osób z doświadczeniem większym niż 2 lata, nie jest wymagane zaliczenie Modułu I )

 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na cztery dogodne raty.

Cena nie obejmuje kosztów staży, superwizji klinicznych, kosztów noclegów i wyżywienia podczas zjazdów, oraz noclegów i wyżywienia podczas treningów.

 

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu w  Zielonej Górze

 

Szkolenie obejmuje:

MODUŁ I:

- warsztaty i seminaria:     140 h

- staż:                              120 h

MODUŁ II:

- wykłady:                         89,5 h

- warsztaty                        196  h

- treningi                           80 h

- staż                                 80 h

- Superwizja                       70 h

 

Informacje szczegółowe i rekrutacja:

www.stu.orgs.pl

Sekretarz Studium: Adrian Mikołajczyk 722 399 238

Kierownicy Studium:

Magdalena Matejczyk 511 847 471

Mariusz Matysik 608 416 391

Adres mailowy stuzgora@op.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii