Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i drobnego wyposażenia innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego w postaci mebli i drobnego wyposażenia innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

OGŁOSZENIE

 

Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010, Nr 114, poz. 761) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa wyposażenia

Data zakupu

Ilość sztuk

Wartość jednostkowa

Wartość ogółem

1.

Regał z drzwiczkami

1993-07-23

1

20 zł

20 zł

2.

Kontener 42*46*56

1993-07-23

1

10  zł

10 zł

3.

Regał niski 60*35*85

1993-07-23

1

10 zł

10 zł

4.

Regał wysoki 90*35*197

1993-07-23

1

20 zł

20 zł

5.

Regał wysoki 90*35*197

1993-09-16

1

20 zł

20 zł

6.

Biurko 135*62*72

1993-10-25

1

20 zł

20 zł

7.

Stolik komputerowy

1993-12-15

1

10 zł

10 zł

8.

Biurko komputerowe 110*62*72

1994-12-29

1

20 zł

20 zł

9.

Regał 60*35*85

1994-12-29

2

10 zł

20 zł

10.

Biurko BT-20

1995-08-16

1

20 zł

20 zł

11.

Szafka 110*400*800

1995-08-16

1

10 zł

10 zł

12.

Regał grafit drzwi suwane

2005-12-31

1

30 zł

30 zł

13.

Fotel Mars C-Lux szary

2001-05-10

4

20 zł

80 zł

14.

Fotel Mars C-Lux niebieski

2003-03-28

1

10 zł

10 zł

15.

Fotel szary

2001

1

10 zł

10 zł

16.

Fotel duży skórzany

1998-10-27

1

30 zł

30 zł

17.

Lampka biurowa brązowa

1996-01-30

2

2 zł

4 zł

18.

Lampka biurowa  biała

1996-01-30

3

2 zł

6 zł

19.

Lampka biała/brązowa

2001-05-16

4

5 zł

20 zł

20.

Krzesło składane plastikowe

1993-12-31

2

2 zł

4 zł

RAZEM

374 zł

 

 

 

 

 

Wnioski o nieodpłatne otrzymanie wyposażenia o łącznej wartości 374 zł, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do 02.12.2011r. na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa.

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Grażyna Tatomir – Derfla pod nr tel. 22 855 54 58 lub adres e-mail: grazyna.tatomir@kbpn.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument tworzący podmiot, oświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz statut jednostki.

Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Dyrektora Krajowego Biura.

O przydziale wskazanego składnika majątku ruchomego zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Biura oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

Dokumenty do pobrania:

wzór wniosku

treść ogłoszenia

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii