Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2012-05-02
Nowy telefon zaufania – uzależnienia behawioralne
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z początkiem kwietnia 2012 roku uruchomił telefon zaufania 801 889 880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
2012-04-03
Szkolenie dla realizatorów programu "FreD goes net"
Szkolenie jest zorganizowane w ramach działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 ukierunkowanego na upowszechnienie projektów wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do osób używających narkotyków.
2012-03-23
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone zobowiązane są do składania sprawozdania merytorycznego i finansowego z ich realizacji.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii