Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie dla realizatorów programu "FreD goes net"
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla realizatorów programu "FreD goes net"
Szkolenie jest zorganizowane w ramach działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 ukierunkowanego na upowszechnienie projektów wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do osób używających narkotyków.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 ukierunkowanego na upowszechnienie  projektów wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności,  adresowanych do osób używających narkotyków.   Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem profilaktyki selektywnej przeznaczonym dla osób w wieku 15-21 lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie  zajęć w małych grupach, z  wykorzystaniem podejścia motywującego. W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie certyfikowanych  realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków zgodnie z programem FreD
 • Zainicjowanie sieci współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie programu o potwierdzonej jakości

Termin szkolenia: 21 – 24 maja 2012 roku

Miejsce  szkolenia:  Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowcy: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu FreD goes net, certyfikowanych trenerów: dialogu motywującego i programu „FreD goes net”.

Planowana liczba uczestników: 32 osoby

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • Osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowana: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora terapii uzależnień,
 • Osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży,
 • Osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą,
 • Zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki,
 • Zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione.

Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka (z wyłączeniem szkoły) jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków,
 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych,
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd
 • placówka zadeklaruje, że będzie realizować program FreD.

W celu zakwalifikowania osób na szkolenie niezbędne jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby, przy czym Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby w ramach placówki w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Krajowe Biuro informuje, że uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do dokonania  opłaty szkoleniowej. Szacowana wysokość ww. opłaty nie będzie przekraczać 400 zł.

Dokładna kwota wymaganej opłaty oraz numer konta bankowego do jej uiszczenia  zostanie podana zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu rekrutacji i skalkulowaniu ostatecznych kosztów szkolenia. Jednocześnie informujemy, że wpłacona kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów. Faktury VAT będzie wystawiał Hotel, w którym będzie się odbywać szkolenie. Opłata szkoleniowa jest obowiązkowa i nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • zakwaterowanie w pokojach 2 – osobowych (od 20 maja)
 • całodzienne wyżywienie.

Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa 30 kwietnia 2012 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać  pocztą, faxem lub składać osobiście na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel:  (22) 641 15 01 wew. 107, 108, Fax.  (22)  641 15 65

 

Osoby odpowiedzialne za szkolenie

Anna Radomska - koordynator projektu  FreD goes net
Tel.  22 641 15 01 wew. 108
anna.radomska@kbpn.gov.pl

Eżbieta Stawecka - sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
elzbieta.stawecka@kbpn.gov.pl

Wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną  do dnia 8 maja 2012 roku poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, osoby, które otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania proszone są o pilne poinformowanie koordynatora projektu o rezygnacji.

Zgłoszenie na szkolenie

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii