Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2018-04-27
Ogłoszenie listy ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania ofert do dnia 20 marca 2018 r.
Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu dzisiejszym listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2018-04-20
Ogólnopolska konferencja z okazji XX- lecia działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w konferencji pt. „Innowacja, integracja, inspiracja-kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”. Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Gdyni w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7.
2018-03-22
Seminaria regionalne dla realizatorów Programu FreD
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza na cykl seminariów o charakterze superwizyjno-szkoleniowym dla realizatorów programu FreD Goes Net. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.04.2107 zachęcamy do udziału, są jeszcze wolne miejsca.
2018-03-20
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko...
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty do obsługi finansowej zadań zleconych z zakresu uzależnienia od narkotyków.
2018-03-16
Konferencje „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”
Fundacja Pozytywnej Profilaktyki oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do udziału w wojewódzkich konferencjach „Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości”, które odbędą się w dniach: 11.05.2018 r. we Wrocławiu oraz 18.05.2018 r. w Bydgoszczy.
2018-03-15
Szkolenie przygotowujące do realizacji programu FreD
Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem wczesnej interwencji przeznaczonym dla osób w wieku 13-19(21) lat, używających okazjonalnie lub szkodliwie narkotyków. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii