Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2021-03-18
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.
Poniżej zamieszczamy zaakceptowaną listę wniosków na realizację w 2021-2022 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.
2021-03-11
Ogłoszenie konkursu wniosków na dokończenie realizacji zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na dokończenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w roku 2021 z terminem składania wniosków do dnia 19 marca 2021 r.
2021-03-08
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w 2021 r. zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2021 roku zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2021-02-03
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje pracownika do Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2021-02-01
Rekrutacja na szkolenie w dziedzinie uzależnienia - Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi
Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii