Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie 22/2021 sprostowanie omyłki pisarskiej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 maja 2021 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

§ 1
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 31 maja 2021 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. W nagłówku do Załącznika znajduje się błędna data – zamiast 24 marca 2022 r. powinno być 24 marca 2021 r.

§2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Plik pdf

Dyrektor
Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii