Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / egzamin pisemny WIOSNA 2021 - wyniki
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji WIOSNA 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 20 czerwca 2021 r. odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 2 sierpnia 2021 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji WIOSNA 2021:

L.P.

Kod

Zakres

egzaminu

Liczba

punktów

1

LIC.540.01.02.2021

SPECJALISTA

83

2

LIC.540.01.03.2021

SPECJALISTA

83

3

LIC.540.01.04.2021

SPECJALISTA

98

4

LIC.540.01.05.2021

SPECJALISTA

98

5

LIC.540.01.06.2021

SPECJALISTA

89

6

LIC.540.01.09.2021

SPECJALISTA

82

7

LIC.540.01.11.2021

SPECJALISTA

107

8

LIC.540.01.14.2021

SPECJALISTA

102

9

LIC.540.01.15.2021

SPECJALISTA

87

10

LIC.540.01.16.2021

SPECJALISTA

101

11

LIC.540.01.17.2021

SPECJALISTA

111

12

LIC.540.01.20.2021

SPECJALISTA

110

13

LIC.540.01.21.2021

SPECJALISTA

100

14

LIC.540.01.22.2021

SPECJALISTA

96

15

LIC.540.01.23.2021

INSTRUKTOR

110

16

LIC.540.01.24.2021

SPECJALISTA

97

17

LIC.540.01.25.2021

SPECJALISTA

106

18

LIC.540.01.26.2021

SPECJALISTA

92

19

LIC.540.01.27.2021

SPECJALISTA

102

20

LIC.540.01.28.2021

SPECJALISTA

113

21

LIC.540.01.33.2021

SPECJALISTA

106

22

LIC.540.01.38.2021

SPECJALISTA

110

23

LIC.540.01.39.2021

SPECJALISTA

89

24

LIC.540.01.41.2021

SPECJALISTA

92

25

LIC.540.01.42.2021

SPECJALISTA

107

26

LIC.540.01.43.2021

SPECJALISTA

90

27

LIC.540.01.44.2021

SPECJALISTA

108

28

LIC.540.01.45.2021

SPECJALISTA

110

29

LIC.540.01.46.2021

SPECJALISTA

85

30

LIC.540.01.49.2021

SPECJALISTA

83

31

LIC.540.01.52.2021

SPECJALISTA

87

32

LIC.540.01.54.2021

SPECJALISTA

84

33

LIC.540.01.60.2021

SPECJALISTA

86

34

LIC.540.01.61.2021

SPECJALISTA

93

35

LIC.540.01.63.2021

SPECJALISTA

82

36

LIC.540.01.64.2021

SPECJALISTA

85

37

LIC.540.01.67.2021

SPECJALISTA

82

38

LIC.540.01.70.2021

SPECJALISTA

109

39

LIC.540.01.77.2021

SPECJALISTA

89

40

LIC.540.01.79.2021

SPECJALISTA

86

41

LIC.540.01.82.2021

INSTRUKTOR

62

42

LIC.540.01.84.2021

SPECJALISTA

92

43

LIC.540.01.85.2021

SPECJALISTA

82

44

LIC.540.01.86.2021

SPECJALISTA

97

45

LIC.540.01.87.2021

SPECJALISTA

88

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji JESIEŃ 2021 r.

 

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii